Kirjaliku töö teemad ainele “Eesti kunst pärast II maailmasõda“ . Kirjalik töö on eksami osa, ilma kirjaliku töö esitamiseta pole võimalik eksamit sooritada.
Teksti pikkus min.: 15000 tm. Ärge unustage korralikku vormistust, tiitellehte. Esitamise tähtaeg 26.mai. Hiljem saadetud töid ei arvesta.
Tööd saata aadressile: sirje.helme@ekm.ee

Teemad:

1. Erinevad realismi käsitlused: stalinistliku realismi ja nn. karmi stiili võrdlus Eesti kunstis.
2. Erinevad realismi käsitlused: sõjajärgse modernistliku realismi ja hüperrealismi võrdlus.
3.Erinevad lähenemised abstraktsele kunstile: 1950. aastate lõpu ja 1960. aastate tööde põhjal.
4.Erinevad lähenemised alternatiivsusele: ANK 64, Visarid ja SOUP ’69 võrdluse põhjal.
5.Muutused Eesti kunstis 1980. aastatel.
6.Kujutamise ja pildilikkuse tähtsus Eesti sõjajärgses kunstis.
7. Uus meedia eesti kunstis (video- ja netikunst).
8.Maastikumaali tähendus ja väljendusviisid Eesti kunstis sõjajärgse perioodi kunstis.
9.Linna kui keskkonna kujutamine (agulimotiivid, industriaalmotiivid).